despre lucrurile care conteaza corina stefan ecatezin zainescu taru=gu jiu

Lucrurile care conteaza- prietenia Corina Stefan - Imaginea e in Targu Jiu

Lucrurile care conteaza-Oamenii, Omenia si Prietenia conteaza. alaturi de cea mai buna prietena, Ecaterina. Imaginea e in Targu Jiu

Lucrurile care conteaza-Oamenii, Omenia si Prietenia conteaza. Imaginea e in Targu Jiu